การอบรม YTA ระดับ Bronze ณ ศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่าภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่( 03-08-2559 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัดและบริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ได้จัดการอบรมหลักสูตร YTA ระดับ Bronze ณ ศูนย์อบรมเทคนิค อ่านต่อ...
นักศึกษาชั้นปวช.๑ ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ( 09-05-2556 )
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ชั้นปีที่ ๑ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ ศึกษาในสายอาชีพและเป็นการเสริมประสบการณ์ที่ได้รับนอก อ่านต่อ...
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์( 18-01-2556 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บ้านปลายดอยรีสอร์ท อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ตามที่สำนัก อ่านต่อ...
โครงการสัมมนาการจัดทำแบบเสนอหลักสูตร (คอศ.๒) สาขาเทคนิคยานยนต์( 11-12-2555 )
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัดจำนวน ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ๔ สถาบัน เพื่อเป็นการผนึกกำลังด้านทรัพยากรและการเรียน การสอนอาช อ่านต่อ...
การบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคนิคการใช้ตลับลูกปืน( 11-12-2555 )
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ตลับลูกปืน เนื่องด้วยทางบริษัท พีพีไอเชียงใหม่แบริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายตลับลูกปืน NSK จากประเทศญี่ปุ่นจะได้จัดการฝึกอบรมพนักงานและนักศึกษาในสถาบ อ่านต่อ...