ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนกวิชาช่างยนต์ นำนักเรียนศึกษาดูงาน อังคาร, 29 กันยายน 2020 Administrator 15
2 แผนกวิชาช่างยนต์ได้เข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ จันทร์, 21 กันยายน 2020 Administrator 13
3 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมอบรมเรื่องการซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ Bigbike ศุกร์, 11 กันยายน 2020 Administrator 18
4 แผนกวิชาช่างยนต์ สอนระบบทวิศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ อังคาร, 08 กันยายน 2020 Administrator 11
5 แผนกวิชาช่่างยนต์เข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ จันทร์, 31 สิงหาคม 2020 Administrator 15
6 แผนกวิชาช่างยนต์ เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ( 21-08-2563 ) ศุกร์, 21 สิงหาคม 2020 Administrator 18
7 แผนกวิชาช่างยนต์ แนะแนวการศึกษาต่อ พุธ, 19 สิงหาคม 2020 Administrator 19
8 พิธีซ่อมย่อยรับปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จันทร์, 03 สิงหาคม 2020 Administrator 549
9 ผลงานปี 2563 || แสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคเหนือ อังคาร, 30 มิถุนายน 2020 Administrator 57
10 ประกาศ รายวิชาจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 ศุกร์, 29 มีนาคม 2019 Administrator 965