อาจารย์แผนกวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9


วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม และแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่