แผนกวิชาช่างยนต์เข้าร่วมโครงการอาชีวะอาสา ดูแลบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ให้แก่บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 รองฯ ธีรวุธ ยะอูป ฝ่ายบริหารทรัพยากร และรองฯ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมเปิด โครงการอาชีวะอาสา ดูแลบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ให้แก่บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา โดยมีนายอภิชาต แก้วประดิษฐ์ หัวหน้างานความร่วมมือ นายธนิตพงษ์ สุภาชาติ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ นำคณะครูแผนกและนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ ร่วมปฎิบัติงานโครงการด้วย เพื่อให้นักเรียนผู้ปฎิบัติงานโครงการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น ณ ลานอาชีวะอาสา หน้าเสาธง