แผนกวิชาช่างยนต์ นำนักเรียนศึกษาดูงาน

วันที่ 28 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้แผนกวิชาช่างยนต์ นำคณะครู 25 คน และนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 จำนวน 190 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ 1) บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด สาขา ราชดำเนิน 2) บริษัท นิยมพานิช จำกัด สาขา ฮอนด้าบิ๊กวิง 3) บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด การนำนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ นอกจากจะสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว ยังทำให้นักเรียนได้เห็นสภาพการทำงานจริงสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาเป็นแนวทางสำหรับวางแผนการเรียน การศึกษาต่อเส้นทางของอาชีพ รวมไปถึงโอกาสของการทำงานของตนเองในอนาคตได้อย่างมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น