แผนกวิชาช่างยนต์ได้เข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ

ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการ ,คณะครูและบุคลากร นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อบริการชุมชน ดังนี้
1. กิจกรรมซ่อม (Repair) บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถทุกประเภท
2. กิจกรรมสร้าง (Build) บริการสร้างอาชีพใหม่ หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน สอนอาชีพการปูกระเบื้อง
3. กิจกรรมพัฒนา (Top-Up) บริการนวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาต่อยอดการทำมุ้งลวด
โดยมีประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมาขอรับบริการ

ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการ ,คณะครูและบุคลากร นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อบริการชุมชน ดังนี้

1. กิจกรรมซ่อม (Repair) บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถทุกประเภท

2. กิจกรรมสร้าง (Build) บริการสร้างอาชีพใหม่ หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน สอนอาชีพการปูกระเบื้อง

3. กิจกรรมพัฒนา (Top-Up) บริการนวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาต่อยอดการทำมุ้งลวด

โดยมีประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมาขอรับบริการ