แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมอบรมเรื่องการซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ Bigbike

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายธนิตพงษ์ สุภาชาติ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ นำคณะครู

และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมการอบรมเรื่องการซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Bigbike) เพื่อพัฒนาความรู้

ในการซ่อมรถจักรยานยนต์ Bigbike รุ่นใหม่ๆ ที่มีเครื่องยนต์ที่พัฒนาแตกต่างจากรถจักรยานยนต์รุ่นเก่า เป็นกิจกรรมสนับสนุนการสร้างอาชีพ

One Dealer One College ณ บริษัท นิยมพานิช เชียงใหม่ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่