แผนกวิชาช่างยนต์ แนะแนวการศึกษาต่อ

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้นายธนิตพงษ์ สุภาชาติ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ นำคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ เข้านิเทศการเรียนการสอนระบบทวิศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อสายวิชาชีพช่างยนต์ ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เข้าร่วมรับฟังการแนะแนว