พิธีซ่อมย่อยรับปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในพิธีซ้อมย่อย การรับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่