ผลงานปี 2563 || แสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคเหนือ

ครูณรงค์ฤทธิ์ สมจิตต์ แผนกวิชาช่างยนต์ นำนักศึกษา นายวัชรพล ศรีบุญมา และนายตะวัน คำเมือง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก็สโซลีน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 งานทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย