ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่