ผลงานที่ภาคภูมิใจแผนกวิชาช่างยนต์

ผลงานที่ภาคภูมิใจ ของแผนกช่างยนต์

รายงานโดย  นายปฎิภาณ   หลุยจำวัล

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่   อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

1.นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมศูนย์อาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

2.นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบรถจักรยาน ในกิจกรรม โครงการอาชีวะอาสา (Bike for Mom)

3.นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบรถจักรยาน ในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”

4.นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมตรวจสอบรถจักรยาน ใน "โครงการจักรยานพระราชทานฯ"

5.นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมตรวจสอบสภาพรถ ใน "โครงการอาชีวะอาสา" ทุกเทศกาล ทุกปี

6.ดูแลและรับผิดชอบ ศูนย์ Fix it Center ศูนย์ถาวรประจำจังหวัดเชียงใหม่

7.นำนักเรียนนักศึกษา จัดทำริบบิ้นดำ และนำแจกริบบิ้นดำให้กับประชาชาชน ในช่วงเวลาถวายความอาลัย ร.9

8.เข้าร่วมอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก

และเข้าร่วมพิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center Thailand 4.0 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่