เชิญร่วมงาน มุฑิตาจิต อ.ปราโมทย์ บุญเป็ง วันที่ 1 สิงหาคม 2557