แผนกวิชาช่างยนต์ คว้าแชมป์การแข่งขันฝีมือช่างฮีโน่ สำหรับนักศึกษาอาชีวะ

แผนกวิชาช่างยนต์ คว้าแชมป์การแข่งขันฝีมือช่างฮีโน่ สำหรับนักศึกษาอาชีวะ โดยมีนายนรินทร์ ศรีธิการ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ และนายนิมิต รัศมี อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างยนต์ เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อม เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555 แข่งขัน ณ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด สาขาเชียงใหม่